Interim teamcoördinator team Vergunningen gemeente Bergen (NH)

Geplaatst op | Categorie Projecten.

Project
Interim teamcoördinator team Vergunningen gemeente Bergen (NH)
Adviseur: Mark Konings

Probleemstelling
Vervanging van afwezige teamcoördinator. Daarnaast werd geconstateerd dat er geen goede samenwerking binnen het team en de afdeling aanwezig was. Teven ontbrak het aan ‘performance’ van het team Vergunningen.

Doel
Bewerkstelligen van directe leiding op het team Vergunningen. Integrale samenwerking binnen de afdeling bevorderen en de eerste stappen zetten naar een professioneel team Vergunningen.

Opzet project
Door de directe en persoonlijke aansturing van de medewerkers is een eerste stap gemaakt naar een betere performance. Door middel van persoonlijke gesprekken en sturing op werkvoorraad en kwaliteit, resulteerde de directe aansturing in een rustige en professionele werkomgeving.
Om de integrale samenwerking binnen de afdeling te bevorderen zijn werkafspraken gemaakt en vertaald naar een procesbeschrijving van de afdeling. Taken en verantwoordelijkheden zijn helder en concreet omschreven.

Resultaat
Een beter functionerend team Vergunningen waarin de kwaliteit van het werk beter is gewaarborgd. Tevens heeft het een team een kwalitatieve stap vooruit gezet richting interne en externe klanten.