Ik heb de ambitie ontwikkeld om mij in te zetten voor een correcte en sterke dienstverlening.

Verdieping
Een aantal jaren werk ik, op interim-basis, bij de lokale overheid. In deze periode heb ik de ambitie ontwikkeld om mij in te zetten voor een correcte en sterke dienstverlening. Hierbij heb ik mij tot doel gesteld aan te sluiten bij de liberalisering van de wetgeving.
Vanuit dit perspectief onderhoud ik met zekere regelmaat contact met diverse marktpartijen zoals Bouwend Nederland, de VNG en het ministerie.
Naast bovenstaande heb ik gekozen om verdieping te zoeken in het huidige Omgevingsrecht en mij eveneens te focussen op de aanstaande Omgevingswet.

Proactieve houding
Inhoudelijk zijn mijn werkzaamheden de afgelopen jaren gericht geweest op het professionaliseren van de Front-Office. Dit met succes. Vanuit een proactieve houding heb ik bij mogen dragen aan de implementatie van de Wabo, het Bouwbesluit 2012 en aanverwante wetgeving. Dit heeft geleid tot deskundige communicatie naar aanvragende partijen, zowel mondeling als digitaal en het versneld afhandelen van omgevingsvergunningen.
Gezien de vele positieve reacties ga ik er vanuit dat de markt om deze ondersteuning vraagt. Graag zet ik mij voor u in om kwalitatief hoogwaarde dienstverlening vorm te geven.

 

Ron van Biezen | Senior bouwkundig adviseur/Coach

r.vanbiezen@advinci.nl