Opstellen van een Erfgoedagenda voor de gemeente Zutphen

Geplaatst op | Categorie Projecten.

Project
Opstellen van een Erfgoedagenda voor de gemeente Zutphen.
Adviseur: Denise Huntjens

Probleemstelling
De gemeente Zutphen had behoefte aan een instrument waarmee het bestaande beleid gevoerd kan worden in combinatie met nieuwe ontwikkelingen.

Doel
Het doel van de Erfgoedagenda is het bieden van een kapstok om bestaand beleid aan de actuele stand van zaken te koppelen om de komende tien jaar op efficiënte wijze erfgoedbeleid te voeren.

Opzet project
Na een grootschalige inventarisatie van beleidstukken, knelpunten, belangrijke (landelijke) ontwikkelingen voor erfgoed en de behoefte vanuit de samenleving van Zutphen zijn er zes thema’s ontwikkeld met ieder meerdere actiepunten om in de komende jaren goed erfgoedbeleid mee te voeren te pakken.

Resultaat
Met behulp van de erfgoedagenda zal iedere bestuur-cyclus keuzes worden gemaakt uit actiepunten, waarmee erfgoedbeleid efficiënt en actueel blijft.