Opstellen van een afdelingsplan en uitvoeringsprogramma’s voor de afdeling handhaving Bouwen, Milieu en Water voor het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam. (december 2011 tot nu)

Geplaatst op | Categorie Projecten.

Project
Opstellen van een afdelingsplan en uitvoeringsprogramma’s voor de afdeling handhaving Bouwen, Milieu en Water voor het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam. (december 2011 tot nu)
Adviseur: Dirk-Jan Lokhorst

“Amsterdamse” vraag
Wat is onze visie en welke doelen hebben we eigenlijk?
Hoe vertaal ik (vastgestelde) prioriteiten in werkbare en haalbare plannen, taken en activiteiten?

Onze aanpak
Anderhalf jaar na de fusie van het stadsdeel was het voor de afdeling Handhaving tijd om meer vanuit een gezamenlijke visie te gaan werken. De eerste aanzet werd een heidag waarbij open werd gesproken en gediscussieerd over kernwaarden, randvoorwaarden en knelpunten.
Verdere uitwerking leidde tot de basis van het afdelingsplan waarin voor de afdeling beschreven staat wat de werkzaamheden zijn, hoe ze deze gaat uitvoeren en op welke wijze ze dit gaat verantwoorden.
In de uitvoeringsprogramma’s voor Bouwen (waaronder gebruik), Milieu en Water worden nu de eerder geformuleerde doelen en prioriteiten concreet vertaald in taken, activiteiten en uren.