Energieloket Gemeente Staphorst

Geplaatst op | Categorie Projecten.

Project
Energieloket Gemeente Staphorst
Adviseur: mr. Esther C. Eggink

Probleemstelling
De gemeentelijke organisatie heeft door verschillende ontwikkelingen geen energiebeleid. Gemeenten Dalfsen en Zwartewaterland hadden al wel een energieloket en vanwege de regionale samenwerking en vraag van provincie Overijssel wil gemeente Staphorst ook een energieloket opzetten.

Doel
Het energieloket is een vraagbaak 1e en 2e lijns, met betrekking tot alle vragen over duurzaamheid en verduurzaming voor zowel bedrijven als particulieren. Niet alleen kan het loket adviseren over subsidies of leningen, ook heeft het loket inhoudelijke kennis over milieu, R.O., en bouwen en wonen met betrekking tot duurzaamheid. Het loket zet tevens wijkgerichte pilots op die woningverbetering tot doel hebben.

Opzet project
Het project zal tot en met 2015 lopen. Inzet is om met externe krachten tot die tijd het loket op te zetten en draaiende te houden. Het loket is inmiddels draaiende en zowel inhoudelijk als communicatief werkt het loket goed.

Resultaat
Een goed werkend en draaiend loket dat zowel inhoudelijk als communicatief de burger en ondernemer kan voorzien van de nodige hulp, educatie en informatie.