Column Denise Huntjens | Modernisering van de monumentenzorg: lust of last?

Geplaatst op | Categorie Column.

Van object-gericht naar gebiedsgerichte zorg voor erfgoed
Door de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) kunnen gemeenten zich steeds meer op het beschermen en “gebruiken” van erfgoed richten via instrumenten voor ruimtelijke ordening. Een verschuiving van vooral objectgerichte bescherming van monumenten middels monumentenlijsten naar omgevinggerichte visies op gebieden en monumenten in hun context. Maastricht, als ‘avant-garde gemeente’ beschermt al jaren met succes haar erfgoed via het bestemmingsplan en verwante instrumenten zoals het welstandbeleid.


Gemeenten en hun MoMo
Gezien het pragmatische karakter van deze werkwijze, waarbij op integrale wijze erfgoedzorg wordt bewerkstelligd, lijkt het een logische ontwikkeling dat iedere gemeente erfgoedzorg op vergelijkbare wijze gaat aanpakken. Iedere gemeente heeft namelijk erfgoed in de vorm van monumenten, archeologie, historisch groen en historische structuren. Als gevolg van de MoMo zijn alle gemeenten per 1 januari 2012 verplicht om de waarde van erfgoed mee te wegen bij de vaststelling van een bestemmingsplan. Maar dan nog kunnen gemeenten hier op eigen wijze mee omgaan.

En hoe gaan gemeenten hiermee dan om? AdVinci is benieuwd hoe gemeenten met dit onderdeel van de MoMo omgaan, anno 2012. Is het een uitkomst? Biedt het eindelijk de mogelijkheid om monumentenzorg meer te koppelen aan beleid van de ruimtelijke ordening?
Zo vindt de gemeente Dordrecht bijvoorbeeld dat het beschermen van erfgoed via het bestemmingsplan belangrijk is, maar dat het optimaal kunnen beschermen van monumenten moet gebeuren middels een monumentenlijst, omdat op die manier tevens de waarde van de historische interieuronderdelen gewaarborgd blijft.


Wat is de juiste weg?
AdVinci  is van mening dat iedere gemeente zich vooral bewust moet zijn van de betekenis van erfgoed voor de gemeente. Inclusief de rij bomen in het veld, die aangeeft dat daar ooit een doorgaande weg lag in een ver verleden. Dordrecht is een grote en geëngageerde monumenten-gemeente met beleid dat goed op orde is, maar voor kleinere gemeenten waarin erfgoed ondergeschikt is aan andere ontwikkelingen, zijn nog grote slagen te slaan. De MoMo biedt echter voor iedere gemeente mogelijkheden voor erfgoedzorg. Dit kan ervoor zorgen dat het beschermen en gebruik van erfgoed integraler, efficiënter en dus duurzamer wordt. Zoek de dialoog op tussen de verschillende vakdisciplines die te maken hebben met erfgoed, zorg voor het een goede advisering en een integrale commissie en doe hier als gemeente je voordeel mee. Maar wat vindt u?

 

Denise Huntjens | Adviseur ruimte, cultuurhistorie & monumentenzorg

d.huntjens@advinci.nl