Column Denise Huntjens | Modernisering van de monumentenzorg: lust of last?

Geplaatst op | Categorie Column.

Van object-gericht naar gebiedsgerichte zorg voor erfgoed Door de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) kunnen gemeenten zich steeds meer op het beschermen en “gebruiken” van erfgoed richten via instrumenten voor ruimtelijke ordening. Een verschuiving van vooral objectgerichte bescherming van monumenten middels monumentenlijsten naar omgevinggerichte visies op gebieden en monumenten in hun context. Maastricht, als ‘avant-garde gemeente’ beschermt… Meer »

Column Olaf Schuwer | Reset s.v.p.!

Geplaatst op | Categorie Column.

Wie bij de lagere overheid werkzaam is, moet erop voorbereid zijn dat hij met regelmaat kennis over nieuwe wet- en regelgeving tot zich neemt en opgedane kennis actueel houdt. Kennis = macht; onvoldoende of verouderde kennis = riskant. Nieuwe wetgeving betekent onontkoombaar: denken en handelen ‘nieuwe stijl’. Dit vereist resetgedrag. Zonder resetten is vlekkenloze toepassing… Meer »