10 tips voor een goed erfgoedbeleid

Geplaatst op | Categorie Actualiteiten, Nieuws.

Wie vindt Cultureel Erfgoed niet belangrijk?! Het omringt ons, het is fraai, het geeft een plek identiteit en een indruk van een verleden….Omdat iedere gemeente haar eigen soort erfgoed heeft en daar meer of minder belang aan hecht, is er veel verschil ontstaan in hoe erfgoedbeleid wordt gevoerd. De volgende top 10 bevat tips waar iedere gemeente wel iets aan heeft.

1.    Zorg voor draagvlak bij het gemeentebestuur, inwoners, monumenteigenaren en andere belanghebbenden

Zonder hulp en draagvlak in een gemeente kan een gemeente geen succesvol erfgoedbeleid voeren. Samen werken aan erfgoed is leuk, dus leg contacten, vertel waarom erfgoed belangrijk is, stel je open op, doe iets voor erfgoedverenigingen en je zult er veel voor terugkrijgen. Omring jezelf met mensen die met dezelfde energie met erfgoed bezig zijn.

2.    Zorg ervoor dat collega’s het belang van erfgoed in hun specialisme kennen, om misverstanden te voorkomen

Zorg dat ze jou betrekken bij onderwerpen die met Erfgoed te maken hebben. Enthousiasme is vaak aanstekelijk, dus gebruik bij voorkeur dit ‘wapen’. Vertel ze wat jou bezighoudt en waar jouw collega mee te maken kan krijgen. En misschien heeft deze collega wel een gouden tip voor jou, zoals een subsidiepotje waar hij vanaf weet.

3.    Zorg voor een aantrekkelijke website over erfgoed

Hier krijgt men een beeld krijgt van het interessante erfgoed.  en meer informatie over de geschiedenis van een gemeente en de verschillende soorten erfgoed, zoals archeologie, monumenten, andere beschermde en waardevolle plekken, immaterieel erfgoed etc.

4.    Maak het efgoedbestand, subsidiemogelijkheden en wet- en regelgeving begrijpelijk en actueel

Plaats informatie op een goede plek op de website, in heldere en eenvoudige taal verpakt. Volg nieuwe ontwikkelingen en veranderende wet- en regelgeving. Door sites met informatie hierover te volgen blijf je op de hoogte. De nieuwsbrieven en sites van de RCE, VNG, Binnenlands bestuur, de erfgoedstem en twitter zijn voor de hand liggende voorbeelden hiervan.

5.    Benut het principe van Citymarketing

Monumenten kunnen niet zonder aandacht en een goede Citymarketing kan niet zonder cultureel Erfgoed. Het is een gouden kans, het is een ontzettend leuk onderwerp dat mensen bindt en het levert op den duur geld op, omdat een fraai historisch centrum bezoekers aantrekt.

6.    Bied kennis over duurzaamheid in monumenten

De ambitie voor verduurzaming in Nederland ligt hoog en ook monumenten krijgen hier mee te maken. Er valt in oude panden vaak veel energie te besparen, maar niet met de meest voor de hand liggende maatregelen die in naoorlogse bouw worden toegepast. Verdiep je in dit onderwerp en zorg dat monumenteigenaren goed worden voorgelicht, voordat er fouten worden gemaakt, of verkeerde indrukken worden gewekt. Vaak zijn er subsidies of laagrentende leningen mogelijk bij energiebesparende maatregelen.

7.    Benut concrete resultaten en voorbeelden van Erfgoed

Open Monumentendag is zo’n evenement waarbij je geïnteresseerden in contact brengt met erfgoed uit jouw gemeente. Zorg voor een divers programma, praat met ze en kijk achteraf terug naar deze dag via sociale media. Het betrekken van mensen bij een restauratie van een belangrijk pand is ook zo’n mogelijkheid.

8.    Borg erfgoed op een zo goed mogelijke manier in het ruimtelijke beleid, passend bij jouw gemeente

Zorg daarbij voor een goede cultuurhistorische paragraaf en laat je daarbij goed voorlichten. Deze borging is belangrijk omdat planvormers op deze manier in een vroeg stadium rekening houden met de cultuurhistorische waarden, zoals via wetgeving tegenwoordig wordt gestimuleerd.

9.    Stel een Erfgoedagenda op

Dit is een hulp bij het uitvoeren van erfgoedbeleid, het inbedden van andere belangrijke ontwikkelingen, als medium tussen gemeente en inwoners en als stok achter de deur. Beleid is vaak jaren terug vastgesteld en andere ontwikkelingen spelen inmiddels ook een belangrijke rol. Stel een agenda op samen met inwoners en kijk wat je per jaar samen met hen wilt bereiken. Mooi instrument ter bevordering van de participatie, die voor cultureel Erfgoed zo leuk kan zijn.

10.  Zorg tenslotte voor kwaliteit in jouw vakgebied

Leer bij, of haal expertise in huis, maar zorg ervoor dat de advisering bij planvorming goed is en dat de uitvoering wordt verzorgd door aannemers die weten waar het bij een monument om draait.

 

Voor ondersteuning bij een van bovenstaande onderwerpen kan AdVinci vanzelfsprekend adviseren. Bel of mail ons!